Go to Top

Kurser om meditation

Meditation og chakra 1
Et kursus om meditation med øvelser der tager udgangspunkt i de energipunkter som almindeligvis omtales som chakra, der kan oversættes til ”energihjul”.

  • Første gang vil vi ”arbejde” med øvelser der retter sig mod den energi der hører til rodchakra og de ”områder” af vores daglige liv som det har ”ansvaret” for.
  • Anden gang vil vi arbejde med harechakra og de energier som rører sig i dette område, der bliver en kort opsamling fra rodchakra.
  • Tredje gang er det solarplexuschakra vi vil komme omkring, og en kort opsamling fra harechakra.
  • Fjerde gang vil hjertechakra komme i centrum med de energier der kan manifesterer sig i dette chakra, med en opsamling fra solarplexuschakra.
  • Femte gang vil halschakra blive bearbejdet og de energier der viser sig hensigtsmæssige at arbejde med omkring dette chakra, en kort opsamling fra hjertechakra.
  • Sjette gang vil vi arbejde med pandechakra og de energier der kan vækkes omkring dette chakra, og øvelser der vil være virksomme i dette område der vil være nogen opsamling fra halschakra.
  • Syvende gang handler det om kronechakra som en opsamling / afspejling af de øvrige chakra.

Der vil være fokus på de oplevelser der måtte komme i forbindelse med de forskellige øvelser m.m. som vi gennemgår og som der evt. kan trænes/arbejdes med mellem hver gang.

I den udstrækning som deltagerne har interesse for det, og i den udstrækning som drømmene ”kommenterer” de forskellige øvelser, vil vi også se på hvilke retningspile de giver.

Min egen erfaring med meditation og meditationsøvelser startede tilbage i midten af halvfjerdserne på samme tidspunkt som jeg begyndte på yoga, i starten afprøvede jeg de forskellige former som jeg stødte på i de bøger som jeg kom i forbindelse med gennem min yoga træning, da jeg med det samme kunne fornemme den indre ro det kunne give, også selv om tankerne fløj at sted gennem hovedet, fik jeg lyst til at studerer det nærmere, jeg tog bl.a. på et 14 dages yoga kursus hvor en stor af tiden blev brugt på forskellige former for meditation, det gav mig meget, men de ret lange meditationer var ikke lige til mit ” tempo” så ofte satte jeg mig bare ned og lod tankerne ”flyde” evt. med fokus på åndedrættet, og sad så længe som jeg følte det behageligt, det blev typisk til 20 til 30 min., og det passede mig fint. I perioder to gange om dagen, ellers en enkelt gang typisk morgen men også ind imellem om aftenen.

Jeg kom senere, i firserne , i kontakt med Jes Bertelsen på vækstcenteret i Nørre Snede. De meditationøvelser som jeg blev præsenteret for der var af en helt anden ”beskaffenhed” og virkede derfor på en anden måde, det følte jeg mig mere i harmoni med, øvelserne gav mig en større indsigt i mine egne problemstillinger med valg og muligheder for at tage nye retninger i mit liv.

Senere i firserne fik jeg mulighed for at deltage på et flerårigt forløb hos Bob More i Ringkøbing, og den træning og de øvelser som jeg blev sat i gang med hos Bob More fulgte på den bedste måde op på det jeg havde været igennem på Vækst Centeret, det var mere struktureret, og gav mig endnu et skub i den retning jeg havde valgt at ”bevæge” mig i, og jeg er stadig på vej.

Det er især de grundlæggende øvelser fra min træning hos Bob More som meditations kurset på de 7 gange bygger på, men der vil hver gang være andre typer meditations øvelser som der kan supplerer  0plevelsen og den daglige træning.
Kurset afvikles over 7 gange a 2 timer.

Som en særlig ordning kan man komme og være med når det chakra er på. som man evt. har mistet i et oprindelige forløb. Du må selv holde øje med hvornår der er nye forløb igang, ring/skriv evt.

Meditation og chakra 2

Dette kursusforløb bygger ovenpå med videregående meditationsøvelser fra de samme kilder som ovenfor dog ikke bygget op som et chakraforløb som chakra 1. Forløbet vil blive tilrettelagt fra gang til gang ud fra hvordan det udvikler sig.

 Obs

Under oplysninger kan du se hvornår der er kurser.

05