Go to Top

Oplysninger

YOGA  OPLYSNINGER 

Holdene forsætter året rundt i den udstrækning der er deltagerne nok der møder op,  holdet lukkes ned når deltagerantal er  4 – 5 stk. det vil fremgå af skemaet  herunder.    Møder der kun en deltager op aflyses!!

Jeg er startet undervisning op igen.  For at  sikre at  der ikke kommer  flere end der er  plads til  skal  der  tilmeldes  på  forhånd så  man  har en  plads  reserveret. Der  er  udlagt  måtter som  giver  en  afstand  på  ca. 1.20 m  fra  midte til midte så det  giver  plads til  max 10 deltagere af gangen.  Husk   underlag/lagen  og  tæppe.  De faste  udlagte måtter  giver placering.

Nu er aftenskole hold  kommet igang  det  blev til  mandag morgen og  mandag aften, på  disse  hold  kan  deltagerne melde afbud  hvis de  ikke kan komme således at der  kan  blive  en  ledig  plads til en deltage  fra  et andet  hold.  Resten af  holdene forsætter med tilmelding som  beskrevet  herunder, det  vil  give  nogenlunde  den samme  mulighed  for at  skifte som før,  hvis det er  nødvendigt.

Således tilmelder du dig:                                                                                                                                                                                  1: Se  efter i oversigten om  holdet er  åbent  for tilmelding.                                                                                                                2: Send  en  sms besked med  navn  og  hvilken dag og  tidspunkt du  vil  reserverer en  plads på.                        Send en (1 )   sms besked for hvert hold  du vil tilmelde dig  til.                                                                                                  Send kun sms besked  på:  71793883                                                                                                                                        Der kan  kun  tilmeldes  for en  uge af gangen:  Start lørdagen før, og til senenst  to dage  før holdet  starter.  Ved senere tilmelding ser  jeg den ikke,  da  jeg  kun  ser  den i butikstiden,  og  jeg  beslutter  om  holder  har  nok deltagere, en til  to dage  før,   alternativt kan man, som før,  møde op  og  tage  chancen  for at der er  plads.                                                      Du   kan  også  prøve at sende til  26203007 så kan  jeg  måske nå at  give  besked.

Hvis der ikke  er nogen  tilbagemelding fra mig dagen  før  holdet  starter må  du lige  kontakte mig:  ring eller sms   på 26203007,   så er der noget  der er  gået  galt.  Grunden til tilbage melding er at  der  aflyses  hvis der ikke er  deltagere nok til at gennemføre  undervisning.

 

Priser:

Der kan betales i butikken før eller efter undervisning

For en enkelt gang 85  (75)

10 gange 800  (700)

20 gange 1485   (1300)

Prisen i parentes gælder for:

  • pensionister
  • arbejdsledig
  • kontanthjælp
  • efterløn
  • overgangsydelse
  • studerende og skolesøgende

Der er ingen begrænsning i brugen af de købte antal gange , de kan bruges når det passer dig, også hen over flere sæsoner, man holder selv regnskab med de gange man bruger, brug evt. en kalender. Vær opmærksom på max. deltagerantal (se skema) især hvis der går lang tid mellem hver gang.

For førstegangs deltagere: se under yoga, praktiske oplysninger.

Man kan i den udstrækning, der er plads på holdet, starte på et hvilket som helst tidspunkt.
Førstegangs deltagere kan evt. også ringe på 26203007 ( i butikkens åbningstid: 7179 3883 )  for at forhøre sig nærmere.

Se her hvilke hold der er i gang og antal fremmødte deltagere:
Der er plads til 10  deltagere i lokalet til yoga.

—  betyder at holdet ikke er i gang
x   betyder at der er aflyst, fridage m.m.
2-10 tallet i rubriken henviser til det fremmødte antal deltagere.
ingen markering  holdet er i gang

Holdene holder lukket  på de  almindelige  helligdage, og normalt ikke i efterårsferien, vinterferie eller  sommerferie, aflysninger og ferier  vil fremgå af skemaet, og tekst øverst  på siden.

Uge4
5
6
7
8
9
Mandag 10.20 xxxxxx
Mandag 17.30 xxxxxx
Tirsdag 17.30 xxxxxx
Onsdag 9.00 xxxxxx
Fredag 10.20xxxxxx

 

Kurser i syre base kost:
Da det  har vist sig  svært at samle det  nødvendige antal deltagere til kurset  er der ikke  fastlagt  nogen datoer, men  hvis man har  lyst  til at deltage i et  kursus kan man  skrive til mig  under kontakt, så vil jeg  samle  sammen og  kontakte dem der har skrevet og tilbyde en  dato hvor kurset  kan  afholdes,  så giv  lyd fra dig  hvis du vil  på kursus!

kl. 15.00   –  20.00

Prisen for kurset incl. materialer m.m. er  700  ( 600) kr.

Undervisning på mine  yoga  hold:
Du kan starte på alle tider af året,  opstarten i september er dog tilrettelagt som en slags begyndelse på et årsforløb.
Læs mere om  min yoga undervisning under:  yoga.

Tilmelding til  hold:

Ved  opstart i september sker tilmelding  til holdene  til DOF Næstved aftenskole. Da holdene forsætter hele året er det en  god ide at  afprøve  min  yoga inden tilmelding  til et hold  for første gang.  Se  hvilke hold der er igang og  prøv det af der, i løbet af sommer/efterår.  Send  evt. en sms (26203007) for at høre  om holdet er igang.